BEHANDLINGAR

FUE-metoden
FUE-metoden

FUE-metoden är en enkel och riskfri metod för hårtransplantation där håret som transplanteras är ditt eget hår. Den sker under lokal bedövning och kräver ingen sjukskrivning. Inga kända biverkningar finns.

FUE-metoden innebär att man tar 1 – 4 hårsäckar åt gången från nacken och tinningen. Eftersom enskilda eller ett fåtal hårsäckar flyttas åt gången är metoden ganska tidskrävande. Dessutom måste det ske väldigt noggrant, så det inte uppstår kala fläckar i givarområdet. Därför finns också en begränsning i hur mycket hår som kan transplanteras eftersom man måste vara noggrann med att inte ta för mycket hår från givarområdet. Det måste finnas tillräckligt mycket hår kvar för att täcka de små kala fläckar som trots allt uppstår.

DHI-metoden
DHI-metoden

DHI-hårtransplantationsmetoden liknar den klassiska FUE-metoden. FUE-metod; Det slutar med att ta transplantat från donatorområdet och transplantera dessa transplantat till önskat område. I FUE-metoden utförs två separata procedurer under hårtransplantation. I DHI-hårtransplantationsmetoden utförs hela denna process i ett enda förfarande. Hårsäcken i implantatpennan injiceras direkt i det önskade området för hårtransplantation utan att lämna några spår i hårbotten. Således uppnås det önskade resultatet med en enda operation. Även om denna metod har färre behandlingar som ett hårtransplantationsstadium jämfört med andra metoder, är sessionstiderna för denna metod längre. Hårsäckarna samlas en efter en och implanteras på en gång. Det finns inget kollektivt hårtransplantationsförfarande. Denna process tar lite längre tid, men det ger ett mer naturligt utseende och det finns lite skada på det applicerade området.

Det är känt att DHI-hårtransplantationsmetoden är en metod som används över hela världen. Denna metod har flera fördelar. När vi räknar fördelarna med metoden är de mest slående följande: Eftersom inplantering anordningen som används under hårtransplantation har en mycket fin spets, finns det inget ärr i den behandlade hårbotten.

Eftersom exponeringstiden för hårsäcken som är separerad från huden under denna metod är mindre än andra metoder, är hårsäckens kvalitet efter transplantation hög.

Tack vare kompetensen hos det använda implatatet transplanteras hårsäckarna lätt genom att bestämma rätt vinkel och rätt riktning, vilket gör det lättare att få ett estetiskt utseende.

Med denna metod, efter hårtransplantation proceduren, kommer hårbotten snabbt in i läkningsprocessen.

Även om sessionstiden är längre än andra metoder erhålls tjockare och friskare hår, Efter ingreppet uppstår inga hälsoproblem i hårbotten eller den behandlade personen.

Bilden som erhålls efter operationen är naturlig och hårsäckarna växer kraftigt.

STRIP/FUT-metoden
STRIP/FUT-metoden

STRIP/FUT-metoden innebär att man tar en hudremsa med hår från nacken separerar ut hårsäcksgrupper ur den och placerar ut på hjässan. Remsan är co 20 cm lång och upp till två cm på det bredaste stället. Huden i nacken är förhållandevis elastisk och operationerna görs med mikroteknik, så det syns inget i nacken efteråt. Strip metoden innebär ett större ingrepp än FUE-metoden och kräver narkos. Vi rekommenderar inte den här metoden för våra kunder. Som du kan se av bilden får du ett linjärt ärr på baksidan av huvudet vilket du slipper vid FUE behandlingar.

BHT (Body Hair Transplant)
BHT (Body Hair Transplant)

Att använda den egna kroppens hår vid hårtransplantationer är en beprövad metod som implementeras av många hårkirurger. Största utmaningen för BHT är då patienten saknar tillräckligt med hår på baksidan av huvudet, därför använder kirurger hår från andra kroppsdelar.

BHT är en kompletterande metod för traditionella hårtransplantationsmetoder där man tar håret från baksidan av huvudet. Metoden är kontroversiell och det är inte alla kliniker som använder metoden, eftersom kroppens hår växer annorlunda jämfört med hår på huvudet. Kirurgen planterar hårsäckarna var för sig d.v.s. FUE vilket innebär att det inte blir några stygn och att patienten återhämtar sig fort. Kirurger på Hairistanbul använder BHT vid behov och har ett bra resultat med BHT. Kirurgerna tar mest hår från under hakan och under armarna.

Håravfall män
Håravfall män

Om du lider av håravfall så är du inte ensam om det, och statistiken visar att det är betydligt fler män än kvinnor som lider av håravfall. De flesta som lider av håravfall upplever det som ett stort problem man dagligen blir påmind om. Vi ser otalig reklam och erbjudanden om kurer för att motverka håravfall de flesta av dem har väldigt liten eller ingen verkan alls.

Det finns många olika anledningar till håravfall inte minst arvsanlagen och stress. Det som sker är att hårsäckarna krymper och blir allt mer svaga till slut blir hårstråna så svaga att och faller av, hårsäcken klarar inte längre av att producera hår.

Androgen alopesi som betyder manligt håravfall är den vanligaste typen av håravfall hos män. Cirka 50 % av alla män lider av androgen alopesi men tidpunkten för håravfallet varierar helt beroende på klimat, gener, vardag, och andra omständigheter.

När det gäller kvinnor är det bara en bråkdel som drabbas av håravfall i åldrarna 20-30, men hela 30 % av alla kvinnor mellan 40-60 drabbas av håravfall.

Kvinnligt och manligt håravfall är skiljer sig åt väldigt mycket, manligt håravfall följer ett tydligt mönster och drabbar bara hårsäckar som växer på hjässan. Kvinnligt håravfall följer ett mer diffust mönster och kan drabba hårsäckar på hela huvudet.

Håravfall hos män är som tidigare nämn betydligt vanligare än hos kvinnor, att tappa hår redan vid 18-års ålder är inte alls ovanligt. Arvslaget för håravfall berör hela 25 % som är under 30 år och 50 % av alla män under 60. Det antas även att 95 % av alla kaukasiska män som lider av håravfall märker det redan under puberiteten. Män med ursprung från Afrika och Asien är underrepresenterade.

Vad händer under håravfall?

Det som händer är att hårlinjen i pannan drar sig sakta uppåt och det skapas tomma vikar vid tidningarna, det bildas en fläck på hjässan och växer till slut är hela ovansidan utan hår. När det gäller sidorna är det väldigt ovanligt att man tappar hår, håret är betydligt starkare där. Under håravfallet ser håret väldigt tunt och slitet ut detta eftersom hårsäckarna bara blir allt svagare och håret växer långsammare.

Vid en eventuell hårtransplantation placerar man hår från sidorna som inte orsakats av hormonet dihydrotestosteron på ovansidan. Hårstråna som är jämn och fint fördelade behåller sina tidigare egenskaper och växer vidare utan att påverkas av dihydrotestosteron.

Håravfall kvinnor
Håravfall kvinnor

Håravfall hos kvinnor är inte alls lika vanligt som hos män och behandling av en kvinna är betydligt enklare än män trots att orsakerna är betydligt mer komplicerade. En kvinna blir sällan helt kal på några områden på huvudet. Det typiska mönstret för kvinnor är att ovansidan av huvudet får en jämt fördelat uttunning samtidigt som hårfästet kryper upp i pannan. Även en liten uttunning vid tidningarna kan synas. Håret lägger sig platt och ser livlöst ut, håret växer betydligt långsammare framför allt uppe på huvudet. Detta kan i sin tur leda till det blir svårare med uppsättningar och andra frysyrer.

Som tidigare nämnt är det många faktorer som spelar in när det gäller håravfall hos kvinnor inte minst under en graviditet, brist på järn, medicinering OSV. Kvinnor är betydligt känsligare än men och en liten mängd dihydrotestosteron har därför väldigt stor påverkan.

BIVERKNINGAR HÅRTRANSPLANTATIONER

En av fördelarna vid FUE är just att det efter en sådan operation inte ses ett långt operationssår. Efter operationen kommer hårbotten vara lätt svullen. Patienten kan också uppleva trötthet efter behandlingen på grund av bedövningen.

Efter operationen kommer man att uppleva smärtor. Huden kan bli öm, röd och det uppstår blåmärken. Dessa försvinner den första veckan.

RISK FÖR KOMPLIKATIONER

Vid en hårtransplantation finns det, liksom vid varje annan operation, risk för följdverkningar av bedövningen, infektion, blödningar, dålig sårläkning, och dåligt kosmetiskt resultat samt för blodansamlingar.

Ingen kirurgi är riskfri men det är samtidigt viktigt att påpeka att mycket allvarliga komplikationer inträffar oerhört sällan.

LÄKNING OCH FÖRBÄTTRING

FUE operationer läker snabbt. De små såren som uppstår vid utdragningen av de follikel enheterna är så små att de inte behöver sys ihop efter operationen, varför man räknar med att de helar inom en vecka.

När arbete kan återupptas beror på vilken teknik som har använts och också på hur “fåfäng” man är.

Några patienter kan principiellt återgå till arbetet redan samma dag. De flesta väntar dock några dagar så att de värsta svullnaderna har lagt sig.

Som regel är det nya håret först fullt utvuxet ca ett år efter operationen.

BAHANDLINGENS LÄNGD

De hår, man har fått transplanterat kommer att sitta kvar resten av livet. De härstammar nämligen från områden på huvudet där håret aldrig faller av.

Vilka hår mönster är lämpliga för Hybrid (DHI+FUE) Behandling Kombination?

På hairistanbul strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar för våra patienter som lider av olika typer av håravfall och hår mönster. Vår innovativa Organic (DHI+FUE) behandling kombination har visat sig vara särskilt effektiv för att behandla flera olika hår mönster och situationer. Här är några exempel på vilka hår mönster som kan dra nytta av Hybrid (DHI+FUE) kombinationen:

  1. Män med tinning håravfall och kroniskalvhet: Hybrid behandling (DHI+FUE) kan användas för att återskapa en naturlig och ungdomlig hårlinje genom att fylla i receding hairline (tinning håravfall) och behandla skallighet i kronan.

  2. Kvinnor med diffus håravfall: Kvinnor som upplever diffust håravfall över hela huvudet kan dra nytta av Hybrid (DHI+FUE) för att öka hårtätheten i olika områden och uppnå naturliga och jämna resultat.

  3. Ärr från tidigare ingrepp: Hybrid behandling (DHI+FUE) teknikerna kan användas för att täcka ärrbildning som kan uppstå efter tidigare kirurgiska ingrepp eller skador.

  4. Förbättrad hårtäthet: Om du önskar en ökad hårtäthet över hela huvudet kan Hybrid (DHI) användas för att placera hårfolliklar med precision i frontal zonen och FUE kan täcka större områden av huvudet.

  5. Specifika problemområden: Organic behandling (DHI+FUE) kombinationen kan rikta in sig på specifika problemområden som behöver extra uppmärksamhet, till exempel låga hårlinjer, tempel eller nacke.

Varje patient är unik, och den mest lämpliga behandlingsplanen kommer att bero på patientens specifika behov och mål. Vår kvalificerade och erfarna personal kan genomföra en noggrann konsultation för att utvärdera ditt hårmönster och rekommendera den bästa metoden eller kombinationen av metoder för att uppnå de önskade resultaten.

Kontakta Oss