PRP-behandling

Det finns ämnen i kroppen som kan bromsa håravfall och få nytt hår att växa både snabbare, kraftigare och bättre. Dessa ämnen – tillväxtfaktorer – finns i det blod som flyter runt i våra kroppar. Tillväxtfaktorer hjälper till och stimulerar bildandet av nya hårceller och att det skall bildas fler nya blodkärl så att hårsäckarna får näring. All aktivitet ökar och hårväxten blir bättre. I blodet är dessa tillväxtfaktorer mycket utspädda – endast 1 procent av blodet utgörs av tillväxtfaktorer. För att få maximal effekt tappas därför kroppen på 8-15 ml blod som sedan centrifugeras så att de olika beståndsdelarna i blodet separeras. Då kan koncentrerade tillväxtfaktorer tas om hand och dessa sprutas sedan in i huden/hårbotten och detta tar endast 5-10 minuter. Tillväxtfaktorerna kan därefter signalera till hårcellerna att öka produktionen av hårceller vilket leder till att håret växer snabbare.

Även hårsäcken påverkas positivt och ökar i storlek vilket gör att de hår som produceras kommer att vara kraftigare än tidigare. Just detta att hårsäcken påverkas att växa är mycket bra för personer med manligt håravfall (androgent alopecia) där DHT (dihydrotestosteron) har fått hårsäckarna att krympa. För att bättre resultat skall dessa injektioner upprepas. Då kommer hårsäckarna att få bästa möjlighet att växa i storlek och producera hårstrån av god kvalitet. Resultaten kan ses efter 4-6 veckor i de flesta fall. Som med alla medicinska behandlingar varierar resultatet från person till person, vilket beror på olika gener men också orsaken bakom håravfallet. PRP bör inte användas som behandling för vem som helst. Personer med allergi mot bedövningsmedel och personer med kontinuerlig medicinbehandling bör undvika PRP-metoden. PRP-metoden leder inte till hårväxt på ärrmärken efter bränder eller andra djupa skador som skadad hårcellerna

Boka