FUE-metoden

Hårtransplantation Uppsala - FUE-metoden

FUE-metoden är en enkel och riskfri metod för hårtransplantation där håret som transplanteras är ditt eget hår. Den sker under lokal bedövning och kräver ingen sjukskrivning. Inga kända biverkningar finns.

FUE-metoden innebär att man tar 1 – 4 hårsäckar åt gången från nacken och tinningen. Eftersom enskilda eller ett fåtal hårsäckar flyttas åt gången är metoden ganska tidskrävande. Dessutom måste det ske väldigt noggrant, så det inte uppstår kala fläckar i givarområdet. Därför finns också en begränsning i hur mycket hår som kan transplanteras eftersom man måste vara noggrann med att inte ta för mycket hår från givarområdet. Det måste finnas tillräckligt mycket hår kvar för att täcka de små kala fläckar som trots allt uppstår.

Boka