Biverkningar hårtransplantationer och komplikationer

BIVERKNINGAR HÅRTRANSPLANTATIONER

En av fördelarna vid FUE är just att det efter en sådan operation inte ses ett långt operationssår. Efter operationen kommer hårbotten vara lätt svullen. Patienten kan också uppleva trötthet efter behandlingen på grund av bedövningen.

Efter operationen kommer man att uppleva smärtor. Huden kan bli öm, röd och det uppstår blåmärken. Dessa försvinner den första veckan.

 

RISK FÖR KOMPLIKATIONER

Vid en hårtransplantation finns det, liksom vid varje annan operation, risk för följdverkningar av bedövningen, infektion, blödningar, dålig sårläkning, och dåligt kosmetiskt resultat samt för blodansamlingar.

Ingen kirurgi är riskfri men det är samtidigt viktigt att påpeka att mycket allvarliga komplikationer inträffar oerhört sällan.

 

LÄKNING OCH FÖRBÄTTRING

FUE operationer läker snabbt. De små såren som uppstår vid utdragningen av de follikel enheterna är så små att de inte behöver sys ihop efter operationen, varför man räknar med att de helar inom en vecka.

När arbete kan återupptas beror på vilken teknik som har använts och också på hur “fåfäng” man är.

Några patienter kan principiellt återgå till arbetet redan samma dag. De flesta väntar dock några dagar så att de värsta svullnaderna har lagt sig.

Som regel är det nya håret först fullt utvuxet ca ett år efter operationen.

 

BAHANDLINGENS LÄNGD

De hår, man har fått transplanterat kommer att sitta kvar resten av livet. De härstammar nämligen från områden på huvudet där håret aldrig faller av.

Boka